Preventiemaatregelen

Natuurlijk doet elke liefhebber van sloepen zijn uiterste best om schade te voorkomen. Om onze sloepverzekering te kunnen accepteren, hebben we ook een aantal voorwaarden opgesteld die gericht zijn op preventieve maatregelen. Hieronder vind je de essentiële preventieve maatregelen die altijd genomen moeten worden:

Algemene Preventiemaatregelen

In bewaakte jachthavens of op afgesloten terreinen geldt diefstal- en vandalismedekking uitsluitend wanneer de sloep adequaat afgesloten is gestald. Voor sloepen is het essentieel dat ze degelijk zijn vastgelegd met meerlijnen. Bovendien is het verplicht om een zichtbare, werkzame brandblusser van minimaal 2 kg aan boord te hebben.

Voor boten met twee of meer binnenboordmotoren van minimaal 250 pk is een automatisch brandblusapparaat in de motorruimte vereist. In het geval van sloepenn met ingebouwde benzinemotoren is het noodzakelijk om een werkzame vonkvrije afzuigventilator in de motorruimte te hebben. Regelmatig en effectief onderhoud van de boot is van groot belang, evenals de adequate bescherming van verzekerde zaken tegen bevriezing.

Bij het verlaten van de sloep dienen losse items te worden verwijderd of opgeborgen in een afgesloten ruimte. Buiten het vaarseizoen is het tevens verplicht om nautische en audiovisuele apparatuur van boord te halen, indien dit mogelijk is.

Buitenboordmotor:

 • Gemonteerd met knevels: goedgekeurd buitenboord motorslot.
 • Gemonteerd met bouten door de spiegel: goedgekeurd moerslot.

Boottrailer met of zonder sloep:

 • Een trailer moet beveiligd zijn met een “SCM/VBV”-goedgekeurd disselslot en een “SCM/VBV” -goedgekeurde wielklem.
 • Als een trailer in een goed afgesloten ruimte staat, dan moet deze zijn beveiligd met een “SCM/VBV”-goedgekeurd disselslot.
 • Bij een korte stop zonder toezicht moet de trailer met een goedgekeurd disselslot aan het trekkende motorrijtuig zijn vastgemaakt.

Staartstuk (hekdrive):

 • Goedgekeurd staartstukslot/moerslot.

Volgboten:

 • Goedgekeurde ketting met een kerndikte van tenminste 10 mm of kabel met goedgekeurd slot, deze moet worden vastgemaakt aan het vaartuig.

Sloepen:

 • Goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot.

Is de sloep ondanks alle voorzorgsmaatregelen gestolen, volg dat onderstaande stappen.

 1. Bel de helpdesk van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) op 055-7410001 of meldt de diefstal direct via internet;
 2. Doe direct aangifte bij de politie in de woonplaats;
 3. Stel ons in kennis van de diefstal ook als het object niet tegen diefstal verzekerd is.
 4. Vul een schadeformulier in

Grote steden:

Diefstal, verduistering, joyvaren, inbraak of poging daartoe en relletjes en opstootjes zijn binnen de stadsgrenzen van de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht alleen verzekerd als het vaartuig een ligplaats heeft in een bewaakte jachthaven. 

Buitenland:

Bij het achterlaten van het vaartuig buiten Nederland, België of Duitsland moet het schip worden gestald/afgemeerd in een bewaakte jachthaven. Het tijdelijk achterlaten van het vaartuig is alleen toegestaan in een passantenhaven of een daarvoor in de pilot aangewezen ankerplaats voor maximaal 24 uur. De sloep moet dan wel deugdelijk afgemeerd en afgesloten zijn.

Als de sloep langer dan 24 uur wordt achtergelaten, dan moet er minstens één ervaren bemanningslid aan boord zijn.

Eigen Risico:

Het eigen risico is het bedrag dat je bij schade zelf moet betalen. Voor sloepen tot € 50.000,- geldt geen eigen risico. Sloepen tussen 50.000 en 100.000 hebben een eigen risico van € 75,-. Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen voor een extra eigen risico, wat de premie verlaagt.

de Sloepverzekering Voorwaarden Preventiemaatregelen