Verplichte preventiemaatregelen

Uiteraard doet elke rechtgeaarde sloep liefhebber al het mogelijke om schade te voorkomen.
Wij stellen zelf ook een aantal voorwaarden voor om de sloepverzekering te kunnen accepteren.
De volgende preventieve maatregelen moeten altijd genomen worden.

Buitenboordmotor:

 • gemonteerd met knevels: goedgekeurd buitenboordmotorslot
 • gemonteerd met bouten door de spiegel: goedgekeurd moerslot

Boottrailer met of zonder sloep:

 • goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot. Tijdens een korte stop is uitsluitend een goedgekeurd disselslot vereist. De preventiemaatregel geldt ook als de sloep op een niet meeverzekerde trailer wordt geplaatst

Staartstuk (hekdrive):

 • goedgekeurd staartstukslot/moerslot

Volgboten:

 • goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot

Sloepen:

 • goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot

Slotenlijst sloep

Algemeen:

 • Ligplaats/Stalling grote steden
  Ligt de boot in een aantoonbaar bewaakte jachthaven, op een afgesloten terrein of in een afgesloten ruimte in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Leiden en Haarlem? In aanvulling op de algemene voorwaarden van uw sloepverzekering zijn de gevolgen van diefstal van de boot en/of onderdelen hiervan en vandalisme uitsluitend verzekerd als de boot ligt gestald of is achtergelaten op een afgesloten terrein of in een afgesloten ruimte of in een bewaakte jachthaven.
 • De sloep moet met deugdelijke meerlijnen zijn afgemeerd.
 • Aan boord van een sloep moet op een zichtbare plaats een werkzame brandblusser van minimaal 2 kg aanwezig zijn.
 • Aan boord van een sloep met 2 of meer binnenboordmotoren van elk minimaal 250 pk moet een automatisch brandblusapparaat in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
 • Aan boord van een sloep met één of meer ingebouwde benzinemotoren moet een werkzame vonkvrije afzuigventilator in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
 • Onderhoud aan verzekerde zaken moet tijdig en effectief worden uitgevoerd.
 • Verzekerde zaken moeten voldoende beschermd worden tegen bevriezing.
 • Bij het verlaten van de sloep moeten losse zaken van boord verwijderd of in een afgesloten ruimte opgeborgen worden.
 • Buiten het vaarseizoen moet nautische en audiovisuele apparatuur van boord worden verwijderd, tenzij dit, gezien de montage, in redelijkheid niet van verzekerde kan worden verlangd.

Ligt de sloep niet in een beveiligde jachthaven dan dient er voor het diefstal risico een track en trace systeem geplaatst te worden, klik hier voor meer informatie

In afwijking van de Algemene Uitsluitingen is er dekking langs of op de openbare weg als er sprake is van:

 • een ligplaats direct voor het huis in het water
 • stalling op een afgesloten terrein/ruimte
 • stalling/ligplaats op een afstand van meer dan 15 meter vanaf de openbare weg
 • het achterlaten van de sloep/boottrailer voor maximaal 24 uur tijdens een vaartocht
 • het plaatsen/stallen van de sloep buiten het water voor maximaal 48 uur als er zicht is op de sloep vanuit de woning
 • een korte stop tijdens het reizen met de boot op een boottrailer
 • beroving

Eigen Risico

Het eigen risico is het bedrag dat je bij schade zelf moet betalen. Voor sloepen tot €200.000,- geldt een standaard eigen risico van €125,- per gebeurtenis.
Door dit eigen risico te verhogen, kun je de premie van je sloepverzekering lager maken. Er geldt géén eigen risico voor WA en bij boothulp door de Europeesche Hulplijn.
Ook niet bij vergoeding van telecommunicatiekosten, hulploon, bergloon of totaalverlies van de sloep.

Vaargebied

De Sloepverzekering is van kracht in Nederlandse wateren. Uitbreiding naar een groter vaargebied is mogelijk, informeer naar de mogelijkheden