Vaargebieden

Bij de sloepverzekering wordt bijna altijd vaargebied Nederland aangegeven.

Maar welke vaargebieden kun je kiezen?

Kaart vaargebieden

Nederland Basis

Je sloep is verzekerd in de Nederlandse binnenwateren. Hieronder vallen niet: de kustwateren, de Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, IJsselmeer en Markermeer.

Nederland

Je sloep is verzekerd in alle Nederlandse binnenwateren en op zee, tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust.

Europese binnenwateren

De boot is verzekerd in alle Europese binnenwateren en op zee, tot 20 zeemijlen uit de kust.

Europese zeeën klein vierkant

De boot is verzekerd in alle Europese zeeën binnen de volgende grenzen:

  • 45 graden noorderbreedte;
  • 63 graden noorderbreedte;
  • 15 graden westerlengte;
  • 30 graden oosterlengte.

Hiermee kun je bijvoorbeeld de oversteek naar Engeland maken of varen naar de Oostzee.

Europese zeeën groot vierkant

De boot is dan verzekerd in alle Europese zeeën binnen de volgende grenzen:

  • 73 graden noorderbreedte;
  • 24 graden noorderbreedte;
  • 30 graden westerlengte;
  • 35 graden oosterlengte.

Hiermee zou je een tocht kunnen maken van de Canarische Eilanden tot het noorden van Noorwegen en de Middellandse Zee.

Wat niet mogelijk is, is de boot verzekeren in de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustacius (Statia). Is de boot langer dan zes maanden achter elkaar buiten Nederland? Dat is alleen mogelijk als Europa als ligplaats op het polisblad staat.

de Sloepverzekering Vaargebieden