Casco

Met deze dekking heeft u de standaard WA-verzekering plus een de hieronder genoemde gebeurtenissen.

 • Elk van buitenkomend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek. U bent niet verzekerd voor de reparatie- of vervangingskosten van het eigen gebrek zelf.
 • Beschadiging van uw inboedel, door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis (de inboedel moet zich bevinden in uw sloep of in een afgesloten ruimte aan de wal). Schade aan inboedel als gevolg van een eigen gebrek is alleen verzekerd als dit leidt tot brand, ontploffing, zelfontbranding, aanvaring, omslaan, stranden of zinken van uw sloep.
 • Diefstal van de inboedel uit uw sloep, of uit een afgesloten ruimte aan de wal (de maatschappij vergoedt ook uw inboedel als de hele sloep met daarin de inboedel is gestolen of verduisterd).
 • Plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies van uw boottrailer door elk onverwacht van buitenkomend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek. De boottrailer moet wel mee zijn verzekerd.
 • Diefstalpreventiemateriaal: materiaal om diefstal van uw sloep of boottrailer te voorkomen, zoals een goedgekeurd slot of een goedgekeurde wielklem, is meeverzekerd.

De maatschappij vergoedt maximaal de vastgestelde waarde van uw boot, als:

 • uw boot is ontvreemd
 • uw boot total loss is
 • de reparatiekosten meer zijn dan de door ons vastgestelde waarde van uw boot.

Is uw boot beschadigd, maar niet total loss? Dan worden de reparatiekosten tot maximaal de vastgestelde waarde van uw sloep vergoedt.

Wordt uw inboedel beschadigd? Of wordt uw inboedel gestolen uit uw boot? Dan vergoedt de verzekeraar de reparatie of de vervanging van uw inboedel.

Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen? Dan worden de vervangingskosten tot maximaal € 750,- vergoed.

Daarnaast ontvangt u een vergoeding voor:

 • de noodzakelijke kosten voor bewaking en vervoer van de sloep naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren
 • de noodzakelijke kosten voor lichting en opruiming van de sloep
 • eventuele kosten van de terugreis naar Nederland van alle verzekerden
 • eventuele noodzakelijke kosten voor huur van een vervangend vakantieverblijf
 • en de extra vervoerskosten die u moet maken in verband met een verzekerde schade.

Het eigen risico wordt van de vergoeding afgetrokken.

Casco+

Met deze dekking heeft u de standaard WA-verzekering + Casco plus voor de hierna genoemde schade.

 • Elk van buitenkomend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek.
 • Reparatie- of vervangingskosten van een eigen gebrek van uw sloep, ook bij een eigen gebrek van de originele scheepsmotor. De scheepsmotor mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen? Dan vergoedt de maatschappjij de vervangingskosten tot maximaal € 1.000,-.