Casco

Basis Casco

De maatschappij vergoedt de schade aan de boot. Maar soms kan het voorkomen dat je zelf een deel meebetaalt. Wij noemen dat ‘aftrek nieuw voor oud’. Wordt de boot meer waard door de reparatie? Bijvoorbeeld omdat de reparateur een oud onderdeel vervangt voor een nieuw onderdeel. Dan vergoedt Unigarant een gedeelte van de reparatie. Dat komt doordat je als klant als het ware profiteert van de schade, omdat de boot in waarde stijgt. Bij Basis Casco betaal je dan zelf ook een deel.

Bij diefstal of total loss wordt de dagwaarde van de boot vergoed met aftrek van de restwaarde.

Uitgebreid Casco

Bij schade vergoeden de maatschappij echter de volledige reparatie van de sloep. Hiervoor geldt geen aftrek nieuw voor oud, zoals bij Basis Casco.

Wordt de sloep ontvreemd of raakt deze total loss? Dan krijg je in de eerste drie jaar de aanschafwaarde van de boot vergoed, mits de boot gekocht is bij een bij de KvK ingeschreven bedrijf. Na deze drie jaar wordt de dagwaarde van de boot vergoed met aftrek van de restwaarde.

Inboedel

Basis Casco 20% van het verzekerde bedrag
Uitgebreid Casco 40% van het verzekerde bedrag

Bij Basis Casco en Uitgebreid Casco is de inboedel gratis meeverzekerd. Heb je schade opgelopen aan de inboedel van de sloep? Dan vergoedt Unigarant een deel van het verzekerde bedrag.

Voorwerp  Basis Casco  Uitgebreid Casco
Fietsen € 500,- € 1.500,-
Sieraden € 500,- € 1.500,-
Geld, bankpassen of andere betaalmiddelen € 500,- € 1.500,-
Audio- en audiovisuele apparatuur € 500,- € 1.500,-
Computerapparatuur € 500,- € 1.500,-

Voor een aantal voorwerpen geldt een maximum vergoeding per schade.